Dags för EA-uppföljning för 2020

2020-11-27 | Nyhet

I år utvecklar och genomför Ekonomistyrningsverket en ny metod för att följa upp, redovisa och analysera hur myndigheterna efterlever de ekonomiadministrativa regelverken. Den nya uppföljningen ersätter den tidigare EA-värderingen.

Som en del av uppföljningen ska samtliga myndigheter under regeringen som ingår den statliga redovisningsorganisationen besvara en enkät. Den följer upp hur myndigheten har följt ett urval av bestämmelser inom EA-regelverket.

Enkäten är nu öppen och ska besvaras senast den 18 december. Alla myndigheter har fått ett mejl med en länk till enkäten.

Dela

Kontakt