Dags att börja lämna kommentarer på S-koder

2020-04-23 | Nyhet

Från och med kvartal 2 i år behöver alla myndigheter lämna kommentarer i Hermes om avvikelser på S-kodsutfallet per kvartal innevarande år jämfört med samma period föregående år. Kravet gäller bara för de S-koder som har stora avvikelser mellan åren. Avvikelsen kan antingen mätas som stora belopp eller som en stor procentförändring. Kommentarerna lämnas fyra gånger per år i samband med att ni rapporterar anslagsfördelningen.

Kravet på kommentarer är beslutat sedan tidigare, vilket ESV informerade om på Stora redovisningsdagen förra året. Men behovet av informationen har ökat med anledning av det nya coronaviruset. Regeringen har nu särskilda behov av att följa de ekonomiska effekterna av de beslutade åtgärderna.

En ny kommentarsfunktion är därför under utveckling i Hermes och beräknas vara i drift till inrapporteringen av myndigheternas anslagsfördelning den 17 juli. Vi återkommer i maj med mer information om hur ni ska lämna kommentarerna.

Dela

Kontakt