Coronapandemin fortsätter att påverka statens budget negativt

2020-09-29 | Pressmeddelande

Coronapandemin bidrog till ökade utgifter och minskade inkomster i statens budget för augusti. Saldot blev ett överskott på 19,8 miljarder kronor, vilket är 10,3 miljarder kronor lägre än i augusti 2019. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram över statens budgetsaldo januari till december 2019 och januari till augusti 2020.De totala inkomsterna i statens budget blev 93,4 miljarder kronor i augusti, vilket är 5,0 miljarder kronor (5,1 procent) lägre än i augusti 2019. Coronapandemin har haft en fortsatt dämpande effekt på efterfrågan och sysselsättningen, vilket har bidragit till att skatteinkomsterna blev lägre i år.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i augusti till 73,6 miljarder kronor, vilket är 5,3 miljarder kronor (7,7 procent) högre än i augusti 2019. De högre utgifterna är framför allt kopplade till åtgärderna för att mildra coronapandemins negativa effekter för företag och sysselsättning. Åtgärderna gäller bland annat ersättning till företag för höga sjuklönekostnader, stöd vid korttidsarbete och omställningsstöd.

För januari–augusti visar saldot i statens budget ett underskott på 86,1 miljarder kronor. Det är en skillnad på 242,9 miljarder kronor jämfört med motsvarande period 2019, då saldot blev ett överskott på 156,9 miljarder kronor. Inkomsterna blev 73,7 miljarder kronor (9,9 procent) lägre i år och uppgår till 672,7 miljarder kronor, medan utgifterna blev 169,2 miljarder kronor (28,7 procent) högre och uppgår till 758,8 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 29 oktober 2020.

Dela

Kontakt