Återbetalning av riksbankslån bidrog till överskott i statens budget 2019

2020-01-30 | Pressmeddelande

Det preliminära saldot i statens budget för 2019 blev ett överskott på 111,9 miljarder kronor. Det är 31,9 miljarder kronor högre än för 2018 och 50,5 miljarder kronor högre än beräknat i statens ursprungliga budget. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Saldot i statens budget blev ett underskott på 98,5 miljarder kronor i december. Det är 20,1 miljarder kronor större än december 2018, då underskottet var 78,3 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 51,9 miljarder kronor, vilket är 14,0 miljarder kronor lägre än i december 2018. De totala utgifterna uppgick till 150,4 miljarder kronor, vilket är 6,2 miljarder kronor högre än samma månad 2018.

De preliminära inkomsterna i statens budget för helåret 2019 uppgår till 1 055,3 miljarder kronor, vilket är 16,8 miljarder kronor lägre än 2018. Skatt på varor och tjänster har ökat med 22,1 miljarder kronor och inkomster från Socialavgifter och löneskatter har ökat med 15,8 miljarder kronor, jämfört med föregående år. Skatt på inkomst har däremot minskat med 44,4 miljarder kronor, vilket främst beror på att staten ökat sina förskottsutbetalningar av kommunal inkomstskatt till kommuner och landsting (regioner). Att skatten för fysiska personer oftast är negativ beror på att den till största delen hör till andra sektorer än den statliga.

De preliminära utgifterna för 2019 uppgår till 943,3 miljarder kronor. Det är 48,7 miljarder kronor lägre än 2018. Att utgifterna är lägre beror främst på att Riksgäldskontorets nettoutlåning minskade med 68,9 miljarder kronor jämfört med 2018. Det är en följd av Riksbankens beslut att minska valutareserven under 2019. I övrigt ökade utgifterna mest inom utgiftsområdena Allmänna bidrag till kommuner (8,6 miljarder kronor), Statsskuldsräntor m.m. (8,6 miljarder kronor) och Försvar och samhällets krisberedskap (5,8 miljarder kronor).

De preliminära inkomsterna för 2019 blev 28,7 miljarder kronor lägre än beräknat i statens budget. De preliminära utgifterna för 2019 blev 79,2 miljarder kronor lägre än beräknat i den ursprungliga budgeten och 85,3 miljarder lägre än i den totala budgeten, inklusive ändringsbudgetar.

Det utfall som nu finns tillgängligt bygger på de statliga myndigheternas inrapportering efter utgången av december månad. Det kommer att justeras något i samband med att myndigheternas bokslut och årsredovisning för staten färdigställs. ESV överlämnar det definitiva utfallet för statens budget 2019 till regeringen den 13 mars 2020.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 21 februari 2020.

Preliminärt utfall för statens budget 2018–2019 (mdkr)

  Utfall 2019 Utfall 2018 Förändring 2019–2018​
Totala inkomster 1 055,3 1 072,1 -16,8
Skatter 992,6 1 012,3 -19,6
Övriga inkomster 62,7 59,9 2,8
Totala utgifter 943,3 992,1 -48,7
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 989,7 974,9 14,8
Statsskuldsräntor m.m. 22,2 13,6 8,6
Riksgäldskontorets nettoutlåning -66,9 2,0 -68,9
Kassamässig korrigering -1,6 1,6 -3,2
Budgetsaldo 111,9 80,0 31,9

 

Dela

Kontakt