Välkommen på nätverksträff för resultatredovisning i höst

2019-06-19 | Nyhet

Den 22 oktober bjuder ESV in till en nätverksträff i Stockholm med fokus på de nya reglerna för myndigheternas resultatredovisning. Träffen vänder sig till alla som på något sätt arbetar med resultatredovisningen i myndigheternas årsredovisning.

Under dagen diskuterar vi hur myndigheterna ska tillämpa de nya reglerna. Hur kan vi inspirera varandra och vilka eventuella oklarheter återstår? Vi får även ta del av hur några olika myndigheter har gett sig i kast med att arbeta efter de nya reglerna. Vi kommer också diskutera nätverkets fortsatta form och innehåll.

Dela

Kontakt