Uppdaterad momshandledning

2019-09-02 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket har uppdaterat handledningen i moms för statliga myndigheter. Uppdateringarna är gjorda utifrån de regler som har förändrats sedan den senaste uppdateringen 2018.

Den senaste versionen av handledningen omfattar följande ändringar:

  • I avsnitt 1.5.2 Representation har vi förtydligat att för att ni ska ha kompensationsrätt för ingående moms vid en intern konferens ska det vara fråga om en intern konferens som sker på en ”högre” nivå, till exempel en verksamhetsplaneringskonferens.
  • I avsnitt 1.5.3 om finansiell leasing av personbilar eller motorcyklar har vi hänvisat till ett nytt ställningstagande som Skatteverket gjort. Myndigheten måste bedöma om leasingavtalet betyder att man köpt eller hyr bilen. Olika momsregler gäller för de olika fallen.

Vi har även gjort mindre textjusteringar i ett antal avsnitt.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: