Underskott i statens budget i april

2019-05-28 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för april blev ett underskott på 2,6 miljarder kronor. Det kan jämföras med ett överskott på 2,8 miljarder kronor i april 2018. Det lägre saldot beror framför allt på att skatteinkomsterna blev lägre. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 75,6 miljarder kronor i april. Det är 6,8 miljarder kronor lägre än i april 2018. Det lägre utfallet består bland annat av betalningsdifferenser, det vill säga skillnaden mellan betalningar på skattekonto och debiterade skatter och avgifter. Statens övriga inkomster blev dock 3,1 miljarder kronor högre. De högre inkomsterna består främst av utdelningar från statens aktier, bland annat en aktieutdelning på 2,0 miljarder kronor från Vattenfall AB.

Diagram över aktieutdelning från statens aktier för januari–april 2015–2019 samt totala aktieutdelningar per år 2015–2018.

Aktieutdelning från statens aktier för januari–april 2015–2019 samt totala aktieutdelningar per år 2015–2018.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i april till 78,2 miljarder kronor. Det är 1,4 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Bland annat blev utgifterna för migration 1,0 miljard kronor lägre.

De totala inkomsterna för januari–april uppgår till 382,5 miljarder kronor. Det är 6,6 miljarder kronor (1,7 procent) lägre än samma period 2018.

De totala utgifterna för januari–april uppgår till 323,3 miljarder kronor. Det är 6,7 miljarder kronor (2,0 procent) lägre än motsvarande period 2018.

De takbegränsade utgifterna för januari–april uppgår till 434,3 miljarder kronor, vilket är 10,5 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det är framför allt utgifterna för Avgiften till Europeiska unionen och Allmänna bidrag till kommuner som ökat. Utgifterna för Hälsovård, sjukvård och omsorg samt för Migration har dock minskat jämfört med motsvarande period föregående år.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 19 juni 2019.

Dela

Kontakt