Stöd för arbetet med årsredovisningen

2019-10-30 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har samlat information och stöd för myndigheternas arbete med årsredovisningen för 2019. Det finns några nyheter att tänka på för bokslut, resultatredovisning och särskild dokumentation.

På ESV:s webbplats hittar du viktiga datum att tänka på vid bokslutet och stöd för er inrapportering i samband med helårsskifte och årsbokslut. Du kan även ladda ned ESV:s handledning Checklista för bokslut och använda det webbaserade stödet för resultatredovisning, som ersatt ESV:s tidigare handledning inom området.

Nytt innehåll i den särskilda dokumentationen

För den särskilda dokumentationen till ESV som avser 2019 ska myndigheterna även inkludera redovisningsprinciper, information om eventuella avvikelser från generella ekonomiadministrativa regler och eventuella sammanställningar av garanti- och utlåningsverksamhet.

Tydliggjorda regler för avsättningar

ESV har förtydligat texterna om posterna avsättning för garantier och avsättningar för avhjälpande av miljöskador i föreskrifterna till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Dessutom införs två nya poster under rubriken Avsättningar i uppställningsformen för balansräkningen: avsättning för garantier och avsättningar för avhjälpande av miljöskador.

Kontakta Fråga ESV om du har frågor om arbetet med årsredovisningen.

Dela

Kontakt

  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV

Senast uppdaterad: