Statens avgiftsintäkter ökade mycket under 2018

2019-05-06 | Nyhet

Under 2018 fick staten in totalt knappt 85,7 miljarder kronor i avgiftsintäkter. Det är en förhållandevis stor ökning på 6,1 miljarder kronor jämfört med 2017. De statliga myndigheterna hade 69,6 miljarder kronor i avgiftsintäkter och affärsverken 16,1 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga avgiftsrapport.

Statens avgiftsintäkter ökade förhållandevis mycket under 2018. Den allra största delen av ökningen uppstod i uppdragsverksamheten, som uppgick till 67,7 miljarder kronor under 2018. Uppdragsverksamheten ökade främst hos Affärsverket svenska kraftnät och hos Försvarets materielverk. Av de totala avgiftsintäkterna kom 17,9 miljarder kronor från så kallad offentligrättslig verksamhet, det vill säga tvingande avgifter.

Knappt 57 procent av statens avgiftsintäkter kommer från externa avgifter som utomstående parter betalar. Dessa intäkter har en statsfinansiell effekt. Övriga avgiftsintäkter är interna avgifter mellan statliga myndigheter. Myndigheterna, exklusive affärsverken, fick själva disponera 90 procent av avgiftsintäkterna.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: