Överskott i statens budget hittills i år

2019-10-30 | Pressmeddelande

Statens budgetsaldo för januari–september är ett överskott på 153,2 miljarder kronor. Det är 13,6 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018. Saldot för september blev dock ett underskott på 3,6 miljarder kronor, vilket kan jämföras med ett överskott på 6,7 miljarder kronor i september 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram över statens budgetsaldo januari-september 2018 och 2019

De totala inkomsterna i statens budget blev 75,8 miljarder kronor i september, vilket är 2,6 miljarder kronor (3,4 procent) lägre än i september 2018. De totala inkomsterna för de första nio månaderna uppgår till 822,2 miljarder kronor. Det är 5,4 miljarder kronor (0,7 procent) lägre jämfört med motsvarande period 2018.

De totala utgifterna i statens budget för september uppgick till 79,4 miljarder kronor. Det är 7,7 miljarder kronor (10,7 procent) högre än samma månad föregående år. Hittills i år är utgifterna 669,0 miljarder kronor. Det är 19,0 miljarder kronor (2,8 procent) lägre än motsvarande period 2018. De takbegränsade utgifterna har däremot ökat med 30,3 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 november 2019.

Dela