Ökade investeringar i forskning och utveckling

2019-06-14 | Nyhet

Staten investerade 38,9 miljarder kronor i forskning och utveckling (FoU) under 2018. Det är en ökning med 5,3 miljarder kronor jämfört med 2017. Knappt en tredjedel av ökningen beror dock på att EU-finansierad forskning redovisades på ett annorlunda sätt 2017. Det visar ESV:s redovisning av regeringsuppdraget FoU i staten 2018.

Utöver inomstatliga bidragsintäkter ingår även bidrag från bland annat EU, företag och icke vinstdrivande organisationer i det totala utfallet för statens FoU för 2018. Den absolut största delen, 36,8 miljarder kronor, av statens investeringar i FoU hanteras av universitet och högskolor.

ESV:s underlag för FoU 2018 beskriver de investeringar för forskning och utveckling som staten producerar enligt Nationalräkenskapernas definition (som immateriell investering). ESV redovisar belopp och finansiering, dels i form av anslag och dels i form av externa medel.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: