Nytt stöd för myndigheternas resultatredovisning

2019-06-05 | Nyhet

Den 1 januari 2019 började ett antal regeländringar gälla för myndigheternas resultatredovisning. Ekonomistyrningsverket (ESV) har uppdaterat sitt stöd för att tillämpa de ändrade bestämmelserna. Ändringarna ska tillämpas i årsredovisningen för 2019.

ESV har tidigare justerat sina föreskrifter och allmänna råd till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, och har nu uppdaterat webbsidorna om resultatredovisning. ESV kommer därmed inte att uppdatera den tidigare handledningen i resultatredovisning (ESV 2012:42).

Det nya stödet beskriver hur myndigheterna ska arbeta med resultatredovisning och fokuserar på nyheterna i regelverket, bland annat att

  • myndigheterna ska redovisa sina resultat i förhållande till de mål regeringen har angett
  • resultatredovisningen ska innehålla analyser och bedömningar av verksamhetens resultat och dess utveckling
  • myndigheten bara behöver redovisa antal och styckkostnad i de ärendeslag där de har handlagt ett stort antal ärenden.

För frågor om resultatredovisning går det bra att använda tjänsten Fråga ESV.

Dela

Kontakt