Myndigheternas lokaler minskar i Stockholms innerstad

2019-10-11 | Nyhet

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2017 och 2018. Ekonomistyrningsverket (ESV) bedömer dock att myndigheterna kommer att minska sina lokaler fram till 2020, i hela området inklusive Stockholms innerstad. Det visar ESV:s analys av myndigheternas lokalförsörjning.

Myndigheternas lokalarea har ökat mellan 2017 och 2018 i Stockholm, Solna och Sundbyberg. Det beror i huvudsak på att Regeringskansliet och Karolinska institutet har ökat sina lokaler. Bortsett från Regeringskansliets ökning fortsätter dock myndigheterna att minska sina lokaler i Stockholms innerstad. ESV bedömer även att myndigheternas lokalarea kommer att minska i hela området till 2020.

Myndigheternas hyror ökar

I Stockholms inre område har hyrorna ökat med 220 miljoner kronor eller 476 kronor per kvadratmeter. Hyresökningen beror till mycket stor del på att Regeringskansliet flyttat tillbaka till centrala lokaler vid Drottninggatan och att Nationalmuseum fått en kraftig hyreshöjning, efter renoveringen av lokalerna på Blasieholmen. Samtidigt har hyrorna i Solna och Sundbyberg ökat med 165 miljoner kronor. Hyresökningen förklaras i första hand av att Karolinska institutet, Polismyndigheten och Kriminalvården ökat sin lokalarea i området. Även hyrorna per kvadratmeter har ökat med 234 kronor i detta område.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: