Minskad valutareserv ger överskott i statskassan

2019-06-19 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 64,2 miljarder kronor, vilket är 13,6 miljarder kronor högre än i maj 2018. I och med att Riksbanken har beslutat att minska valutareserven påverkades budgetsaldot positivt med 19,9 miljarder kronor i maj. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 120,8 miljarder kronor i maj. Det är 2,3 miljarder kronor högre än i maj 2018. Det högre utfallet beror bland annat på att skatten på inkomst blev högre. Statens övriga inkomster blev dock 0,5 miljarder kronor lägre.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i maj till 56,6 miljarder kronor. Det är 11,3 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. Det beror främst på att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev lägre, som en följd av att Riksbanken har beslutat att minska valutareserven.

Riksgäldskontoret har sedan 2009 tagit upp lån i utländsk valuta för vidareutlåning till Riksbanken, i syfte att förstärka valutareserven. I mars beslutade Riksbanken att minska valutareserven med 8,0 miljarder amerikanska dollar (USD) under 2019. Under maj förföll lån för 2,3 miljarder USD som inte refinansierades. Det innebär att nettoutlåningen minskade med 19,9 miljarder kronor. Anledningen till att valutareserven ska minskas är förändringar i bankernas balansräkningar och Nordeas byte av hemvist från Sverige till Finland.

Diagram över statens budgetsaldo januari-maj 2018 och 2019Statens budgetsaldo för januari–maj 2018 och 2019, i miljarder kronor.

De totala inkomsterna för januari–maj uppgår till 503,3 miljarder kronor. Det är 4,3 miljarder kronor (0,8 procent) lägre än samma period 2018.

De totala utgifterna för januari–maj uppgår till 379,9 miljarder kronor. Det är 18,0 miljarder kronor (4,5 procent) lägre än motsvarande period föregående år.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 30 juli 2019.

Dela

Kontakt