Minskad valutareserv förstärker överskottet i statens budget

2019-08-29 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för juli blev ett överskott på 28,2 miljarder kronor. Det är 12,5 miljarder kronor högre än i juli 2018. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket även påverkat budgetsaldot positivt får årets sju första månader. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget för juli blev 84,1 miljarder kronor. Det är 3,5 miljarder kronor (4,0 procent) lägre jämfört med utfallet för juli 2018.

De totala utgifterna i statens budget för juli blev 55,9 miljarder kronor, vilket är 16,0 miljarder kronor (22,3 procent) lägre än samma månad föregående år. Det låga utfallet beror på att Riksgäldskontorets nettoutlåning minskade med 26,4 miljarder kronor, främst som en följd av att Riksbanken minskade valutareserven med motsvarande 22,8 miljarder kronor i juli.

Statens budgetsaldo för januari–juli är ett överskott på 126,8 miljarder kronor. Det är 18,7 miljarder kronor högre än motsvarande period 2018.

Diagram över statens budgetsaldo för januari–juli under 2018 och 2019.

Statens budgetsaldo januari–juli för 2018 och 2019.

För de första sju månaderna uppgår de totala inkomsterna till 648,0 miljarder kronor, vilket är 8,2 miljarder kronor (1,3 procent) lägre än  motsvarande period föregående året.

Utgifterna i statens budget för januari–juli uppgår till 521,2 miljarder kronor. Det är 26,9 miljarder kronor (4,9 procent) lägre än motsvarande period 2018. Det beror på att Riksgäldskontorets nettoutlåning minskat med 51,0 miljarder kronor, främst mot bakgrund av att Riksbanken minskat valutareserven. De takbegränsade utgifterna har däremot ökat med 23,4 miljarder kronor. Avgiften till EU och Statsskuldsräntor m.m. ökade mest.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 30 september 2019.

Dela

Kontakt