Lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

2019-09-12 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd. Senast den 4 oktober behöver vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter och yttranden på förslagen.

I remissen finns ESV:s förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om

  • lån för finansiering av anläggningstillgångar
  • datum för inrapportering till statsredovisningen
  • inrapportering av uppgifter i budgetunderlaget i Hermes
  • innehållet i särskild dokumentation till ESV
  • värdering och redovisning av hel- och delägda företag
  • uppställningsformen för balansräkningen
  • inrapportering av hyresavtal
  • statliga inrapporteringskoder (S-koder).

De ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag som ligger till grund för vissa av ESV:s förslag är nu beslutade och publicerade i Svensk författningssamling.

Även de myndigheter som inte finns med på remisslistan har möjlighet att lämna synpunkter och yttranden på förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd, samt på ESV:s konsekvensutredning. Skicka era svar senast den 4 oktober 2019 via e-post till registrator@esv.se och anna.kindberg@esv.se.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: