Lämna synpunkter på ESV:s enkät om intern styrning och kontroll och internrevision

2019-10-02 | Nyhet

Nu kan du lämna synpunkter på enkätfrågorna som utgör underlaget till Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Vi behöver era synpunkter senast den 18 oktober 2019.

Årets förslag till enkät består av 13 frågor om myndigheternas interna styrning och kontroll och internrevision, med en eller flera delfrågor. Frågorna gäller förhållandet under 2019 och handlar om hur myndigheterna följer bestämmelserna om internrevision och intern styrning och kontroll. Frågorna ska besvaras i ESV:s enkätverktyg den 7 januari 2020–14 februari 2020.

ESV tar gärna emot synpunkter på frågorna för 2020 senast den 18 oktober 2019. Svaren skickar du till registrator@esv.se.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: