Lämna synpunkter på årets frågor och tidplan för EA-värderingen

2019-09-25 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag på frågor och tidplan till EA-värderingen för 2019. Senast den 18 oktober behöver vi få svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter på förslagen.

Frågorna är desamma som för 2018 med några mindre ändringar föreslagna. De förändringar som vi föreslår är markerade med streck till vänster om texten.

I koncernfrågorna har vi föreslagit att ta bort svarsalternativet "delvis" i frågan om övriga krediter (K5). I frågan om ansvarsförbindelser (K16) har vi tydliggjort frågan och ändrat beskrivningen av kriterierna för att få nej som svar. I frågorna om beställningsbemyndigande (K3) och om låneram (K4) har vi föreslagit förtydliganden.

I myndighetsfrågorna har vi främst föreslagit anpassningar av frågor till nya eller ändrade regler. Det gäller frågorna om avgiftssamråd (M3), om räkenskapsinformation i arkivredovisningen (M10) och om elektroniskt informationsutbyte (M15). I frågan om hantering av statens medel (M12) tydliggörs att myndigheten ansvarar för att följa regelverket om betalningar även vid outsourcing av sådan verksamhet.

Tidplanen är i stor sett den samma som för 2018, men anpassad till helger 2019–2020.

Alla myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på ESV:s förslag. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast fredag den 18 oktober via e-post till registrator@esv.se och anna.kindberg@esv.se.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: