Lägre valutareserv ökar statens överskott

2019-11-28 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för oktober blev ett överskott på 31,9 miljarder kronor, vilket är 28,8 miljarder kronor högre än i oktober 2018. Det beror främst på att Riksbanken har minskat valutareserven, vilket även har påverkat budgetsaldot positivt tidigare i år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram över statens budgetsaldo januari till oktober 2018 och 2019.

De totala inkomsterna i statens budget blev 79,0 miljarder kronor i oktober. Det är 2,0 miljarder kronor lägre än i oktober 2018. Det lägre utfallet beror främst på att skatten på inkomst blev lägre. Statens övriga inkomster blev dock 0,6 miljarder kronor högre. De totala inkomsterna för januari–oktober uppgår till 901,3 miljarder kronor. Det är 7,4 miljarder kronor (0,8 procent) lägre än samma period 2018.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i oktober till 47,1 miljarder kronor. Det är 30,8 miljarder kronor lägre än samma månad föregående år. De totala utgifterna för januari–oktober uppgår till 716,1 miljarder kronor. Det är 49,8 miljarder kronor (6,5 procent) lägre än motsvarande period 2018.

Att utgifterna är lägre än under 2018 beror främst på att Riksgäldskontoret har en lägre nettoutlåning i år, som en följd av att Riksbanken har beslutat att minska valutareserven. I oktober förföll lån om 3,0 miljarder amerikanska dollar (USD), som inte refinansieras. Det påverkade månadens budgetsaldo positivt med 26,4 miljarder kronor. För perioden januari–oktober har den minskade valutareserven påverkat budgetsaldot positivt med 67,3 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 19 december 2019.

Dela

Kontakt