Fortsatt bra resultat i myndigheternas EA-värdering

2019-04-23 | Nyhet

Myndigheterna fortsätter att följa de ekonomiadministrativa bestämmelserna väl. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) EA-värdering för 2018. Resultatet visar att 62 procent av myndigheterna har fått det högsta EA-värdet AA, vilket är samma resultat som för 2017. ESV konstaterar att det som tidigare år varierar vilka myndigheter som får det högsta värdet.

Precis som för 2016 och 2017 har ingen myndighet fått myndighetsvärde C, som är det lägsta värdet. Men fyra myndigheter har fått koncernvärde C. Det är dock en myndighet färre än föregående år. En av dessa myndigheter fick koncernvärde C även för 2017, medan övriga tre hade EA-värde AA föregående år. De fyra myndigheterna har även fått en revisionsberättelse med reservation från Riksrevisionen. Det innebär att två frågor i EA-värderingen har påverkats av samma fel hos myndigheterna. Det är frågan om revisionsberättelsen och den fråga som specifikt mäter det område som orsakat reservationen – till exempel brister i beställningsbemyndigande eller låneramar.

Liksom tidigare år har koncernfrågan om beställningsbemyndigande ett relativt lågt resultat. Myndigheterna har gjort olika typer av fel som påverkar resultatet på frågan. ESV bedömer att det inte finns någon generell åtgärd som skulle minska felen. ESV bedömer dock att vissa fel delvis är kopplade till utformningen av regelverket. ESV anser också att de brister som noterats i EA-värderingen visar att det finns skäl att se över regeln om att en låneram för anläggningstillgångar i myndighetens verksamhet gäller vid varje given tidpunkt.

Resultatet för koncernfrågan om myndigheternas revisionsberättelse har inte försämrats särskilt mycket från föregående år, trots att Riksrevisionen har lämnat ovanligt många modifierade revisionsberättelser för 2018. Det beror på att flera av de myndigheter som fått modifierad revisionsberättelse av olika skäl inte omfattades av EA-värderingen för 2018, till exempel på grund av byte av verksamhetsort.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: