ESV startar datalabb för resultaten i staten

2019-05-28 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) startar nu upp ett datalabb för resultaten i staten, tillsammans med forskare vid KTH, RISE och Uppsala universitet. Datalabbet ska främja utvecklingen av en datadriven resultatsamverkan i offentlig sektor, och ESV kommer bjuda in andra myndigheter och företag att delta i arbetet. Projektet är tvåårigt och medfinansieras av Vinnova.

Syftet med det nya datalabbet är att främja utvecklingen av en datadriven resultatkultur i förvaltningen och skapa en ny form av analys- och beslutsstöd för olika nivåer i offentlig sektor. Genom att knyta samman flera befintliga datamängder och använda metoder för maskin- och djupinlärning vill ESV skapa ett webbaserat labb med verktyg för sökningar, körningar, analys och visualisering.

– Tjänsten utvecklas i första hand för att möta regeringens och myndigheternas behov av information om resultat och utvecklingen inom olika samhällssektorer. Men det skapar också ett stort värde för forskning, media, näringsliv och andra som behöver analysera dessa områden, säger Sven-Olof Junker, projektledare, ESV.

Myndigheter och företag bjuds in till arbetet

ESV driver projektet tillsammans med forskare från Kungliga Tekniska högskolan (KTH), RISE, som är en forskargrupp inom oövervakad maskininlärning, och Uppsala universitet. Även Skatteverket har uttryckt intresse att medverka.

– Men vi vill också samarbeta med andra myndigheter och företag. Vi är intresserade av att höra vilka behov och tankar det finns inom området från alla som jobbar med resultat, effektivitet och utveckling inom statsförvaltningen, men även från näringslivet och andra sektorer. Kontakta gärna mig så kan jag berätta mer om projektet och vilka möjligheter det finns att bidra, säger Sven-Olof Junker.

ESV kommer att bjuda in till ett antal forum för intresserade myndigheter och departement samt för intresserade företag och andra organisationer. Man kommer även att kunna följa arbetet, testa, labba och lämna synpunkter via webben.

Projektet är ett av åtta datalabb som medfinansieras av Vinnova och kompletterar deras övriga erbjudanden inom digital infrastruktur och artificiell intelligens.

Dela

Kontakt