ESV bjuder in myndighetsledningar för att diskutera styrningsfrågor

2019-06-04 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) vill gärna träffa myndighetsledningar för att diskutera frågor om ekonomistyrning i staten, och erbjuder möjligheten att samtidigt hålla ledningsgruppsmöten i våra lokaler. Skogsstyrelsen genomförde ett liknande upplägg under våren med ett ömsesidigt utbyte mellan myndigheterna.

Myndighetsledningar kan ha ett annat perspektiv på frågor om ekonomisk styrning än controllers och redovisningsansvariga. Genom att erbjuda ledningsgrupper en möjlighet att diskutera styrningsfrågor utifrån den enskilda myndighetens perspektiv vill ESV bredda stödet inom våra verksamhetsområden.

– Det finns goda möjligheter till ett ömsesidigt utbyte. Vi ökar vår förståelse för myndigheternas utmaningar samtidigt som vi kan berätta om ESV:s stöd och hur vi kan bistå myndigheterna med vår sakkunskap, säger Clas Olsson, generaldirektör ESV.

Vilka frågor som är aktuella att diskutera beror på den enskilda myndighetens behov. Det kan exempelvis gälla tillitsbaserad styrning, effektiviseringar, regeländringarna för intern styrning och kontroll samt resultatredovisning eller analys, bedömning och utformning av nästa årsredovisning.

Givande erfarenhetsutbyte med Skogsstyrelsen

Tre representanter från Skogsstyrelsens ledningsgrupp genomförde ett liknande upplägg under våren, med gott resultat.

– Det blev mycket givande samtal. Framför allt om hur vi kan vässa utformningen av årsredovisningen så att det blir ett ännu bättre underlag för såväl styrelsen som Regeringskansliet. Även diskussionerna om tillitsbaserad styrning var intressant för vårt framtida arbete, säger Staffan Norin, regionchef och ställföreträdande generaldirektör för Skogsstyrelsen.

Han understryker också att det är bra att i förväg ha diskuterat vilka frågor som är mest relevant för den egna myndigheten. Även att planera för nästa steg i arbetet är avgörande för att dra nytta av erfarenhetsutbytet. I Skogsstyrelsens fall blir det ett uppföljande möte för att diskutera hur man praktiskt kan arbeta med tillitsbaserad styrning bredare i skogsbranschen.

Träffa ESV i september eller oktober

Under hösten går det att boka in diskussioner med ESV den 12 september och den 24 oktober. För att myndighetsledningen ska kunna använda sin tid effektivt erbjuder vi även möjligheten att kombinera diskussionerna med att hålla ett internt ledningsgruppsmöte i våra lokaler. För att det ska bli givande samtal bör man räkna med att avsätta minst en timme åt att diskutera ekonomisk styrning.

ESV kan även genomföra ett liknande upplägg ute hos er på myndigheten. För att det ska vara kostnadseffektivt bör man i dessa fall planera för ett längre program på några timmar.

Kontakta gärna oss för intresseanmälan och för att diskutera ett möjligt upplägg.

Dela

Kontakt