Effektivisera verksamheten med utbildning om onödig efterfrågan

2019-09-19 | Nyhet

Nu är anmälan öppen till nästa års programutbildning Effektivisera verksamheten. Programmet startar den 19 februari 2020 och vänder sig till dig som arbetar med verksamhetsutveckling och effektivisering på en statlig myndighet.

Under utbildningen kommer du att genomföra ett effektiviseringsprojekt på din egen myndighet. Inledningsvis får du teoretisk kunskap om ett forskningsförankrat metodstöd för att identifiera och minska onödig efterfrågan. Det ger dig grundläggande kunskaper för att genomföra en strukturerad kartläggning av en handläggningsprocess på din myndighet, och identifiera och analysera orsaker till myndighetens onödiga efterfrågan. För att få en introduktion till metoden kan du redan nu göra ESV:s webbutbildning om onödig efterfrågan.

Minst två personer bör delta från varje myndighet, men ni får gärna vara en mindre projektgrupp. Vi rekommenderar att myndigheter som planerar att delta avsätter tid och resurser redan vid höstens verksamhetsplanering.

Välkommen med din anmälan senast den 31 januari 2020.

Dela

Kontakt