Dags för EA-värdering

2019-11-06 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har beslutat om myndighets- och koncernfrågorna för EA-värderingen 2019. Myndighetsfrågorna kan besvaras i Hermes från den 13 november. ESV har även beslutat om metod och tidplan, samt vilka myndigheter som omfattas av årets EA-värdering och vilka som är undantagna.

Några av myndighetsfrågorna har anpassats till nya eller ändrade regler. Det gäller frågorna om avgiftssamråd, räkenskapsinformation i arkivredovisningen och elektroniskt informationsutbyte. I frågan om hantering av statens medel har vi tydliggjort att myndigheten ansvarar för att följa regelverket om betalningar även vid outsourcing av sådan verksamhet.

I koncernfrågorna har vi tagit bort svarsalternativet ”delvis” i frågan om övriga krediter. Vi har tydliggjort frågan om ansvarsförbindelser och ändrat beskrivningen av kriterierna för att få nej som svar. Även i frågorna om beställningsbemyndigande och låneram har vi gjort förtydliganden. Ändringarna är markerade med streck i vänstermarginalen i respektive frågedokument.

Tidplan för rapporteringen och undantagna myndigheter

Myndighetsfrågorna ska besvaras under innevarande år. Myndigheterna kan besvara frågorna i Hermes den 13 november–3 december. Myndigheterna kan begära omprövning av ESV:s ändrade svar på myndighetsfrågorna till och med den 3 april 2020. ESV kommer dock endast behandla myndigheternas begäran om omprövning fram till den 21 januari 2020 och den 6 mars–3 april 2020.

Koncernfrågorna besvaras i mars 2020. De avser främst årsredovisning och inrapportering för 2019. Det är viktigt att myndigheterna bevakar svaren på koncernfrågorna i mars, för att avgöra om de vill begära omprövning.

Alla myndigheter omfattas inte av årets EA-värdering. ESV har beslutat om undantag för myndigheter som omfattas av några av de kriterier som är skäl för undantag. Dessa myndigheter behöver inte själva ansöka om undantag.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: