Dags att lämna budgetunderlag till regeringen

2019-02-01 | Nyhet

Senast den 1 mars ska alla myndigheter lämna budgetunderlag till regeringen. Nytt för i år är att Regeringskansliet har beslutat att myndigheterna ska rapportera sina planerade investeringar, inklusive planerad finansiering, i informationssystemet Hermes. Ta gärna hjälp av ESV:s handledning och tänk på att använda våra elektroniska mallar när du gör budgetunderlaget. Om ni har några frågor går det bra att kontakta vår rådgivning.

Rapporteringen i Hermes gör det lättare för regeringen att sammanställa alla statens planerade investeringar. Men myndigheterna ska precis som vanligt även lämna budgetunderlaget till regeringen i pdf-format, inklusive informationen om planerade investeringar.

ESV har en handledning som stödjer myndigheterna med att tillämpa bestämmelserna för vilken information om investeringar som ska finnas med i budgetunderlaget. I anslutning till handledningen finns det även tabellmallar som ni kan använda för att sammanställa myndighetens investeringar på ett korrekt sätt.

Om ni har frågor om innehållet i budgetunderlaget går det bra att kontakta ESV:s rådgivning.

Behörighet i Hermes behövs för inrapporteringen

Tabellerna med myndighetens investeringar behöver inte längre bifogas tillsammans med budgetunderlaget som lämnas till regeringen, utan den separata rapporteringen ska ni alltså numera göra direkt i Hermes.

Det här betyder att samtliga myndigheter behöver lämna in en ansökan om behörighet att använda Hermes för att rapportera in budgetunderlaget på det nya sättet. Från och med den 1 februari 2019 går det att lämna uppgifterna i systemet. Kontakta gärna vår Hermessupport om ni har några frågor om behörigheten eller om hur rapporteringen i Hermes går till.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: