Anmäl dig till Controllerdagen

2019-08-20 | Nyhet

Välkommen till årets controllerdag den 14 oktober i Stockholm. Fokus på årets seminarium är utmaningarna med att mäta och följa upp effektiviseringsinsatser. Under dagen diskuterar vi tillsammans hur man hittar relevanta mått för att bedöma effektiviteten i den egna verksamheten. Under dagen kommer vi även att diskutera hur vi kan utveckla ESV:s stöd för effektivisering.

Seminariet är främst till för dig som har gått eller går Statens controllerutbildning.

Dela

Kontakt