Webbutbildning inom verksamhetslogik

2018-02-14 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram en webbutbildning inom området verksamhetslogik. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar på en myndighet med att planera, prioritera, följa upp och analysera i förhållande till verksamhetens mål. Du genomför utbildningen på egen hand och när du vill.

Verksamhetslogik är ett systematiskt sätt att beskriva verksamheters förutsättningar, genomförande och förväntade resultat. Verksamhetslogik kan användas för planering, uppföljning och utvärdering. Verksamhetslogik ger överblick över verksamheter och dess förväntade resultat. Den kan illustrera hur saker och ting antas hänga ihop och vara en utgångspunkt för prioriteringar, analys och justeringar i verksamheten.

ESV: webbutbildning i verksamhetslogik lär dig grunderna och nyttan med verksamhetlogik och hur du kan tillämpa detta på din myndighet. Utbildningen är interaktiv med filmer, animeringar och frågor.

– Webbutbildning är för ESV en ny form att utbilda och vi vill testa om detta är ett bra sätt att lära sig. I en webbutbildning tänker vi oss att våra målgrupper kan skaffa sig kunskap om grunderna i ett ämne. Om det sedan finns behov att bli ännu mer förtrogen med ämnet kan vi också komma ut och hålla en workshop anpassad efter den aktuella verksamheten. Webbutbildning, traditionell utbildning och workshops ska kunna komplettera varandra, säger Kenneth Eliasson utredare på ESV.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: