Utgifterna i nivå med inkomsterna i statens budget

2018-02-22 | Pressmeddelande

Inkomsterna i statens budget i januari var i nivå med utgifterna. Det innebär att saldot i statens budget är nära noll (+36 miljoner kronor). Det kan jämföras med ett överskott på 9 miljarder kronor i januari 2017. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 92 miljarder kronor i januari. Det är 7 miljarder kronor högre än i januari 2017.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i januari till 92 miljarder kronor. Det är 15 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Ökningen består bland annat av att Riksgäldskontorets nettoutlåning blev 7 miljarder kronor högre och att avgiften till Europeiska unionen blev 6 miljarder kronor högre. Utgifterna för Migration blev däremot lägre och minskade med 3 miljarder kronor (61 procent).

De takbegränsade utgifterna uppgår i januari till 104 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor högre än i januari 2017.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 28 mars 2018.

Dela

Senast uppdaterad: