Uppdaterad momshandledning

2018-09-11 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har uppdaterat handledningen i moms för statliga myndigheter. Uppdateringarna är gjorda utifrån de regler som har förändrats sedan den senaste uppdateringen 2017.

Den senaste versionen av handledningen omfattar bland annat följande ändringar:

  • Förtydligande om att oavsett om en allmän handling lämnas ut i papper- eller i elektroniskt format så ses det som ett led i myndighetsutövning.
  • Förtydligande om att regeln att sälja tillgångar utan moms inte bara gäller anläggningstillgångar utan även andra tillgångar som inte är omsättningstillgångar.
  • Förtydligande om varför statliga myndigheter omfattas av omvänd skattskyldighet vid inköp av byggtjänster.
  • Uppdaterade kontonummer, S-koder och kontonamn i några redovisningsexempel.
  • Uppdaterade benämningar i beslutsträdet (moms-katten) för att se om skattskyldighet för utgående moms föreligger.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: