Styrningsfrågor i fokus på ESV-dagen 2018

2018-04-20 | Nyhet

Den 16 oktober är det dags för ESV-dagen 2018 på City Conference Center i Stockholm. I år tittar vi närmare på hur omvärldens krav påverkar hur man styr offentlig sektor, och vilka nya möjligheter och utmaningar det innebär för att vi som tjänstemän ska kunna leverera effektiv samhällsservice.

ESV-dagen är en mötesplats för ekonomistyrning i staten. Det är också ett bra tillfälle att träffas och diskutera gemensamma frågor för alla som arbetar med styrning och verksamhetsutveckling i offentlig sektor. Under konferensen får du lyssna till aktuella föreläsningar och utbyta erfarenheter med kollegor.

Årets ESV-dag handlar om styrningsfrågor på olika nivåer. Här kommer ett smakprov ur programmet:

  • Författaren Gunnar Wetterberg som ger oss en tillbakablick på hur den statliga styrningens utveckling har påverkat tjänstemannarollen.
  • Tomas Bull, justitieråd i högsta förvaltningsdomstolen, presenterar nyttiga råd för hur offentlig sektor kan hantera intressekonflikter mellan kraven på effektivitet och legalitet.
  • Catrin Ditz, programledare för Storstockholms digitala agenda, berättar om hur man skapar förutsättningar för digitalt drivna innovationer.
  • Christina Gravert, forskare i nationalekonomi, ger oss mer kunskap om gren inom beteendeekonomin som kallas nudging.

Därutöver får vi reda på vilka likheter det finns mellan den offentliga förvaltningen och en fotbollsplan. Fullständigt program publiceras innan sommaren, då även anmälan öppnar.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: