Statens avgiftsintäkter minskade under 2017

2018-05-09 | Nyhet

Under 2017 fick staten in totalt 79,5 miljarder kronor i avgiftsintäkter. Det är en minskning med 0,7 miljarder kronor jämfört med 2016. Myndigheterna hade 66,2 miljarder kronor i avgiftsintäkter och affärsverken 13,3 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) årliga avgiftsrapport.

Av statens totala avgiftsintäkter kom 17,6 miljarder kronor från så kallad offentligrättslig verksamhet, det vill säga tvingande avgifter. Avgifter från statens uppdragsverksamhet uppgick till 61,9 miljarder kronor. Myndigheterna fick disponera 89 procent av de totala avgifterna.

Drygt 56 procent av statens avgiftsintäkter kommer från externa avgifter som utomstående parter betalar. Dessa intäkter har en statsfinansiell effekt. Övriga avgiftsintäkter är interna avgifter som betalas av andra statliga myndigheter.

ESV sammanställer årligen en avgiftsrapport för att ge regeringen en överblick av den avgiftsbelagda verksamheten i staten.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: