Staten gick 123 miljarder plus 2017

2018-03-16 | Pressmeddelande

Statens resultaträkning för 2017 visar ett överskott på 123 miljarder kronor, vilket är 96 miljarder kronor större jämfört med 2016. Det beror främst på högre skatteintäkter och Vattenfalls förbättrade resultat. Både statens totala intäkter och totala kostnader ökade jämfört med 2016.

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 50 miljarder kronor. Det är 7 miljarder kronor högre än saldot i februari 2017. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.Statens totala intäkter för 2017 blev 1 440 miljarder kronor. Det är en ökning med 82 miljarder kronor jämfört med 2016. Ökningen förklaras framför allt av att skatteintäkterna ökade med 80 miljarder kronor.

Intäkterna från arbetsgivaravgifter ökade med 28 miljarder kronor. Det beror till största delen på att den totala lönesumman ökade med 4,8 procent under 2017. Intäkterna från mervärdesskatt ökade med 21 miljarder kronor. Ökningen förklaras framför allt av att bostadsinvesteringarna steg med 15 procent under 2017.

Resultatet från statens andelar i hel- och delägda företag förbättrades med 43 miljarder kronor. Det beror främst på att Vattenfalls resultat förbättrades med 35 miljarder kronor, till en vinst på 8,4 miljarder kronor.

Ökade bidrag till hushåll och kommuner

Statens totala kostnader blev 1 349 miljarder kronor för 2017. Det är en ökning med 30 miljarder kronor jämfört med 2016. Ökningen förklaras till största delen av att transfereringarna ökade med 37 miljarder kronor. Transfereringar är till exempel pensioner, sjukersättning och bidrag till kommunerna.

Transfereringar till hushåll ökade med 17 miljarder kronor. Mest ökade ålderspensionerna, med 14 miljarder kronor. Även kostnaden för bland annat föräldraförsäkring och barnbidrag ökade då både antalet barn och medelersättningen ökar. Däremot minskade kostnaderna för arbetslöshet och sjukdom.

Bidragen till kommuner ökade totalt med 15 miljarder kronor. Det beror framför allt på att kommunerna fick 10 miljarder kronor för att täcka ökade kostnader med anledning av flyktingsituationen. Kommunerna fick också ökade bidrag på 2,3 miljarder kronor inom skolområdet, främst till lärarlöner och till fler anställda i lågstadiet.

Statens nettoförmögenhet förbättrades

Statens nettoförmögenhet är negativ. Den förbättrades med 133 miljarder kronor under 2017 och var -272 miljarder kronor vid årets slut. Statsskulden utgör den övervägande delen av statens skulder. Den konsoliderade statsskulden minskade med 27 miljarder kronor under 2017, och var 1 265 miljarder kronor vid årets slut.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: