Överskottet i statens budget 54 miljarder kronor högre än beräknat

2018-03-15 | Pressmeddelande

Statens budgetsaldo för 2017 blev ett överskott på 62 miljarder kronor. Det är 54 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten. Det beror på att de totala inkomsterna blev högre samtidigt som de totala utgifterna blev lägre än beräknat. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget för 2017 blev 1 001 miljarder kronor. Det är 1 miljard kronor lägre än 2016. Inkomsterna blev dock 22 miljarder kronor högre än beräknat i den ursprungliga budgeten.

Skatteinkomsterna för staten uppgick till 1 050 miljarder kronor, vilket är 6 miljarder kronor högre än föregående år. Det beror främst på att inkomsterna från både moms och arbetsgivaravgifter ökade. Övriga inkomster minskade med 7 miljarder kronor, bland annat för att utdelningarna från statens aktier blev lägre än 2016.

Utgifterna blev 49 miljarder kronor lägre än beräknat

Utgifterna i statens budget för 2017 uppgick till 940 miljarder kronor. Det är 49 miljarder kronor lägre än i den totala budgeten. Det beror på att det endast är inom utgiftsområdena Rikets styrelse och Migration som hela budgeten har förbrukats.

Jämfört med 2016 ökade utgifterna med 22 miljarder kronor. Det beror delvis på att staten har ökat de allmänna bidragen till kommunerna och landstingen med 12 miljarder kronor. Det ska främst täcka ökade kostnader med anledning av flyktingsituationen. Men bidragen ska även användas till sjukvård, komvux, avgiftsfri tandvård och öppenvård för unga och gamla, samt utökad matematikundervisning i grundskolan. Ökningen beror även på att utgifterna för statsskuldsräntorna ökade med 9 miljarder kronor under 2017.

Regeringen drog in stora delar av anslagssparandet

Anslagen i statens budget kan både överskridas och sparas till kommande år. Anslagssparandet från 2016 uppgick till 53 miljarder kronor, men under 2017 drog regeringen in 46 miljarder kronor. Allra största delen av det beloppet var anslagssparande från 2016. Trots detta blev anslagssparandet 54 miljarder kronor för 2017. När regeringen gör indragningar kan medlen inte längre användas utan ett nytt riksdagsbeslut.

Alla siffror är avrundade till hela miljarder kronor. I ESV:s rapport finns exakta siffor.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: