Överskott på 56 miljarder i statens budget

2018-04-27 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för det första kvartalet 2018 blev ett överskott på 56 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor högre än det första kvartalet 2017. För mars blev överskottet 6 miljarder kronor, vilket är 15 miljarder kronor högre än samma månad föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Diagram över budgetsaldot för 2017 och 2018De totala inkomsterna i statens budget blev 85 miljarder kronor i mars, vilket är 7 miljarder kronor högre än i mars 2017. För det första kvartalet 2018 uppgår de totala inkomsterna till 307 miljarder kronor. Det är 25 miljarder kronor (9 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av betalningsdifferenser, det vill säga skillnaden mellan betalningar på skattekonto och debiterade skatter och avgifter (15 miljarder kronor). Vidare redovisas högre inkomster från socialavgifter och löneskatter (4 miljarder kronor) samt skatt på inkomst (3 miljarder kronor).

De totala utgifterna i statens budget uppgick i mars till 78 miljarder kronor. Det är 8 miljarder kronor lägre än i mars 2017. De totala utgifterna för årets första kvartal uppgår till 250 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor (5 procent) högre än motsvarande period 2017. De högre utgifterna beror bland annat på att avgiften till EU är 9 miljarder kronor högre i år. Avgiften till EU var ovanligt låg under det första kvartalet 2017, eftersom EU under 2017 återbetalade ett överskott till Sverige om 8 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 31 maj 2018.

Alla siffror är avrundade till hela miljarder kronor. I ESV:s sammanställning på webbplatsen finns exakta siffror.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: