Överskott på 51 miljarder i statens budget i maj

2018-06-21 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för maj blev ett överskott på 51 miljarder kronor. Det är 14 miljarder kronor högre än i maj 2017. För januari–maj blev överskottet 110 miljarder kronor. Det är 26 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i maj blev 119 miljarder kronor. Det är 11 miljarder kronor högre än i maj 2017. Det förklaras främst av att skatteinkomsterna blev 6 miljarder kronor högre och att inkomsterna av statens aktier blev 5 miljarder kronor högre.

De totala utgifterna i maj blev 68 miljarder kronor. Det är 4 miljarder kronor lägre än i maj 2017. Det förklaras bland annat av att utgifterna för migration blev 1 miljard kronor lägre.

De totala inkomsterna för januari–maj uppgår till 508 miljarder kronor. Det är 43 miljarder kronor (9 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av betalningsdifferenser på 16 miljarder kronor, det vill säga skillnaden mellan betalningar på skattekonto och debiterade skatter och avgifter. Vidare redovisas högre inkomster från socialavgifter och löneskatter på 7 miljarder kronor samt skatt på inkomst på 7 miljarder kronor.

De totala utgifterna för januari–maj uppgår till 398 miljarder kronor. Det är 17 miljarder kronor (6 procent) högre än motsvarande period 2017. De högre utgifterna beror bland annat på att avgiften till EU är 8 miljarder kronor högre i år. Vidare redovisas högre utgifter för hälsovård, sjukvård och social omsorg på 6 miljarder kronor, samt högre utgifter för utbildning och universitetsforskning på 3 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 26 juli 2018.

Alla siffror är avrundade till hela miljarder kronor. I ESV:s sammanställning på webbplatsen finns exakta siffror.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: