Överskott på 3 miljarder i statens budget i april

2018-05-31 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för april blev ett överskott på 3 miljarder kronor, vilket är 1 miljard kronor lägre än i april 2017. För januari–april blev överskottet 59 miljarder kronor. Det är 12 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 82 miljarder kronor i april. Det är 8 miljarder kronor högre än i april 2017. Bland annat blev inkomsterna från skatt på varor och tjänster 3 miljarder kronor högre. För årets första fyra månader uppgår de totala inkomsterna till 389 miljarder kronor. Det är 32 miljarder kronor (9 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet består bland annat av betalningsdifferenser på 16 miljarder kronor, det vill säga skillnaden mellan betalningar på skattekonto och debiterade skatter och avgifter. Vidare redovisas högre inkomster från socialavgifter och löneskatter (5 miljarder kronor) samt skatt på varor och tjänster (4 miljarder kronor).

De totala utgifterna i statens budget uppgick i april till 80 miljarder kronor. Det är 9 miljarder kronor högre än i april 2017. Bland annat blev utgifterna för hälsovård, sjukvård och social omsorg 6 miljarder kronor högre.

Diagram: Utfall januari-april 2018 för Internationellt bistånd, Migration samt Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
De totala utgifterna för januari–april uppgår till 330 miljarder kronor. Det är 20 miljarder kronor (6 procent) högre än motsvarande period 2017. De högre utgifterna beror främst på att avgiften till EU är 9 miljarder kronor högre i år. Vidare ökade utgifterna för Internationellt bistånd samt Hälsovård, sjukvård och social omsorg med 4 miljarder kronor respektive 5 miljarder kronor. Utgifterna för Migration minskade däremot med 7 miljarder kronor.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 21 juni 2018.

Alla siffror är avrundade till hela miljarder kronor. I ESV:s sammanställning på webbplatsen finns exakta siffror.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: