Överskott i statens budget i februari

2018-03-28 | Pressmeddelande

Saldot i statens budget för februari blev ett överskott på 50 miljarder kronor. Det är 7 miljarder kronor högre än saldot i februari 2017. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

De totala inkomsterna i statens budget blev 130 miljarder kronor i februari, vilket är 11 miljarder kronor högre än i februari 2017. I februari har man bland annat redovisat inkomster på 2 miljarder kronor från statens försäljning av aktier i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB. De ökade inkomsterna beror också på att inkomsterna av bidrag från EU för bland annat Gårdsstöd är 5 miljarder kronor högre. Det förklaras i huvudsak av att inbetalningarna förskjutits mellan månader. De totala inkomsterna för januari–februari uppgår till 222 miljarder kronor. Det är 18 miljarder kronor (9 procent) högre än för samma period 2017.Diagram: Utgifter för vidmakthållande av statens transportinfrastruktur
Utgifter för vidmakthållande av statens transportinfrastruktur.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i februari till 80 miljarder kronor. Det är 4 miljarder kronor högre än i februari 2017. Bland annat är utgifterna för Kommunikationer 1 miljard kronor (26 procent) högre. Ökningen består av högre utgifter för vidmakthållande av vägar och järnvägar. De totala utgifterna för perioden januari–februari uppgår till 172 miljarder kronor. Det är 20 miljarder kronor högre än samma period föregående år. De högre utgifterna beror bland annat på att avgiften till EU är 8 miljarder kronor högre än motsvarande period föregående år. Avgiften till EU var ovanligt låg januari–februari 2017, eftersom EU under 2017 återbetalade ett överskott till Sverige om 8 miljarder kronor.

Saldot i statens budget för januari–februari är ett överskott på 50 miljarder kronor. Det är 2 miljarder kronor lägre än samma period 2017.

Nästa månadsutfall för statens budget publiceras klockan 09.00 den 27 april 2017.

Alla siffror är avrundade till hela miljarder kronor. I ESV:s sammanställning på webbsidorna för månadsutfallet.

Dela

Senast uppdaterad: