Nytt sätt att rapportera investeringar i budgetunderlaget

2018-11-22 | Nyhet

Regeringskansliet kommer att besluta om ändrade riktlinjer för hur myndigheterna ska lämna information om investeringar i budgetunderlaget. Det innebär att alla myndigheter ska rapportera sina planerade investeringar i informationssystemet Hermes, från och med det budgetunderlag som lämnas den 1 mars 2019.

Myndigheterna ska precis som vanligt även lämna budgetunderlaget till regeringen i pdf-format, inklusive information om investeringar. Syftet med rapporteringen i Hermes är att göra det lättare för regeringen att sammanställa alla statens planerade investeringar.

ESV:s handledning Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen är ett stöd till myndigheterna för att tillämpa bestämmelserna för vilken information om investeringar som ska finnas med i budgetunderlaget. I anslutning till handledningen finns det även tabellmallar som ni kan använda för att sammanställa myndighetens investeringar på ett korrekt sätt. Tabellerna behöver inte längre bifogas tillsammans med budgetunderlaget i pdf-format, utan den separata rapporteringen ska ni alltså numera göra direkt i Hermes.

Det här betyder att samtliga myndigheter behöver lämna in en ansökan om behörighet att använda Hermes för att rapportera in budgetunderlaget på det nya sättet. Kontakta gärna vår Hermessupport om ni har några frågor om det, eller om hur rapporteringen i Hermes går till.

Dela

Kontakt

    • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
    • red@esv.se
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: