Nya PEPPOL-fakturan är publicerad

2018-03-05 | Nyhet

OpenPEPPOL har publicerat den nya fakturan PEPPOL BIS billing version 3, som baseras på den europeiska standarden för e-faktura. Tillsammans med fakturan finns en migreringsplan för PEPPOL. SFTI avser att rekommendera den nya fakturan.

PEPPOL BIS billing version 3 är PEPPOL:s implementering av den europeiska standarden för e-faktura (EN16931). Det är den standard som kommer att bli obligatorisk för att fakturera alla offentliga inköp den 1 april 2019, enligt regeringens lagförslag om krav på e-faktura till följd av offentlig upphandling.

I migreringsplanen för den nya fakturan framgår att

  • PEPPOL BIS Billing 3 blir obligatorisk i PEPPOL:s infrastruktur den 18 april 2019
  • PEPPOL BIS Billing 5a version 2 fasas ut den 31 december 2019.

SFTI kommer att rekommendera PEPPOL BIS Billing 3 och kommer löpande att publicera mer information om den nya fakturan på sin webbplats. På SFTI:s beredningsgruppsmöte den 24 april behandlar man standarden och sin rekommendation av den nya fakturan.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: