Ny handledning för periodiseringar under räkenskapsåret

2018-02-09 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har gett ut handledningen Periodiseringar under räkenskapsåret, som riktar sig till dig som arbetar med redovisningsfrågor på en myndighet. Handledningen tar upp vilka periodiseringar av kostnader och intäkter som myndigheterna bör göra varje månad och kvartal, samt utgångspunkterna för periodisering vid årsskifte.

Myndigheterna behöver göra periodiseringar, både löpande under året och vid bokslut. Periodiseringarna är viktiga för rapporteringen till statsredovisningen. ESV:s nya handledning ska vara ett stöd till myndigheterna i arbetet med periodiseringar, men tar även upp hur man rapporterar andra händelser per kvartal samt frågor om värdering av tillgångar under året.

Handledningen innehåller inga nya regler, utan vår avsikt är att med resonemang och exempel på tillämpning komplettera och förklara de regler som finns i berörda förordningar med ESV:s föreskrifter och allmänna råd.

Dela

Senast uppdaterad: