När kommer budgetpropositionen?

2018-09-03 | Nyhet

Budgetpropositionen är viktig för all statlig verksamhet och ger en indikation om hur mycket pengar en myndighet kommer att disponera kommande år. När det är valår ska budgetpropositionen lämnas två veckor efter riksmötets öppnande. Om det inte är möjligt, ska den lämnas inom tre veckor efter det att en ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november. Informationen finns i tilläggsbestämmelse (9.5.1) till riksdagsordningen.

Om riksdagen inte har beslutat om en budget före budgetperiodens början, får den besluta om anslag i den omfattning som behövs fram till dess att en budget är bestämd. Riksdagen kan också ge finansutskottet i uppdrag att fatta beslut om anslag på riksdagens vägnar. Om riksdagen inte har beslutat om anslag för ett visst ändamål ska den senaste budgeten gälla, med hänsyn till andra gällande riksdagsbeslut. Det framgår av regeringsformen.

De gällande reglerna innebär att svenska myndigheter i normala fall får befogenhet att bedriva sin verksamhet och har tillgång till anslagsmedel även vid sena beslut om en ny statsbudget.

Dela

Senast uppdaterad: