Myndigheternas lokaler minskar i centrala Stockholm

2018-09-03 | Nyhet

Myndigheterna i Stockholm, Solna och Sundbyberg har ökat både sin lokalarea och hyreskostnad mellan 2016 och 2017. Ökningen har främst skett i Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg, medan myndigheternas lokaler fortsätter att minska i Stockholm innanför tullarna. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) senaste analys av utvecklingen av myndigheternas lokalförsörjning i Stockholm, Solna och Sundbyberg.

Ökningen av myndigheternas lokalarea i Stockholm, Solna och Sundbyberg beror i första hand på utökade lokaler för Karolinska institutet och Kungliga Tekniska högskolan. ESV bedömer att trenden med en ökad lokalarea för hela området fortsätter till 2019, i första hand i Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg. Samtidigt bedömer ESV att lokalarean kommer att fortsätta minska i Stockholm innanför tullarna.

Kvadratmeterhyran ökar i hela området

I Stockholm utanför tullarna samt i Solna och Sundbyberg har hyrorna ökat med i genomsnitt 90 kronor per kvadratmeter eller sammantaget 180 miljoner kronor. Även hyresökningen förklaras i första hand av Karolinska institutets och Kungliga Tekniska högskolans utökade lokaler, samt av att Polismyndigheten tecknat några nya hyresavtal. I Stockholm innanför tullarna har hyrorna ökat med 53 miljoner kronor och i genomsnitt med 61 kronor per kvadratmeter.

Flest myndigheter lokaliserade i norr

ESV:s analys visar att det finns en markant geografisk skillnad mellan var befolkningen bor och var myndigheterna är lokaliserade. Befolkningen är relativt jämt fördelad mellan den norra och den södra delen medan myndigheterna till stor del är lokaliserade i den norra delen. Skillnaden är tydlig oavsett om man studerar Stockholms kommun, inkluderar Solna och Sundbyberg eller hela Stockholms län.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: