Myndigheterna har bra kontroll på EU-medlen

2018-03-20 | Pressmeddelande

Ekonomistyrningsverket (ESV) granskar årligen hur ansvariga myndigheter hanterar det EU-stöd de betalar ut till stödmottagare. ESV:s arbete visar att förvaltningen av EU-medel fungerar bra överlag, men att det finns vissa förbättringsområden.

ESV kan konstatera att förvaltningen av EU-medel fungerar bra. Myndigheternas räkenskaper är tillförlitliga och deras utbetalningar till stödmottagarna innehåller få fel. EU-kommissionen bedömer att hanteringen är tillfredsställande om de felaktiga utbetalningarna ligger under 2 procent, vilket merparten av de svenska utbetalningarna gör.

– I några program, bland annat socialfonden, har ansvariga myndigheter infört förenklingsåtgärder för att underlätta för stödmottagarna. Det leder till färre fel och en enklare förvaltning, säger Ulrika Bergelv avdelningschef på ESV.

De förbättringsområden ESV har uppmärksammat handlar främst om att några myndigheter kan förbättra sin kontroll innan de betalar ut medel till stödmottagarna. Exempelvis behöver bland annat Jordbruksverkets it-system fungera bättre för att de ska kunna betala ut hela stödet till enskilda mottagare inom jordbrukarstöden.

Ansvariga myndigheter ska förutom sina räkenskaper även lämna en så kallad förvaltningsförklaring som försäkrar och bekräftar att uppgifterna är rättvisande fullständiga och korrekta. En del av ESV:s uppdrag är att bedöma om förvaltningsförklaringarna stämmer. ESV har reserverat sig mot Jordbruksverkets förvaltningsförklaring för en del av jordbrukarstöden. Det beror på att Jordbruksverket inte hade möjlighet att leverera statistik för delar av sina kontroller.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: