Myndigheterna behöver bli ännu bättre på e-handel

2018-03-15 | Nyhet

Myndigheterna blir bättre på elektronisk handel (e-handel), men utvecklingen går för långsamt. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) uppföljning av statens e-handel. Under 2018 kommer ESV att fortsätta främja e-handeln i staten, bland annat genom att ge information och stöd inför den nya lagen om krav på e-faktura och om e-handelsnätverket PEPPOL.

ESV:s uppföljning av e-handel i staten baseras på två årliga enkätundersökningar till statliga myndigheter. Resultatet i enkäten från hösten 2017 visar att andelen e-fakturor är 63 procent bland myndigheterna. Det är en högre siffra än tidigare och ökningen har gått i snabbare takt jämfört med tidigare mätningar. Däremot är antalet e-ordrar fortsatt lågt för staten som helhet. Det är också stor skillnad i resultaten mellan olika myndigheter.

– E-handel är ett viktigt utvecklingsområde i staten och bidrar till att effektivisera myndigheternas inköpsprocess, vilket leder till såväl tids- och kostnadsbesparingar som ökad kvalitet och bättre kontroll. ESV konstaterar dock att många myndigheter behöver öka takten i arbetet, säger Clara Wadman, utredare på ESV.

Över hälften av myndigheterna har ett övervägande elektroniskt fakturaflöde och 78 procent är anslutna som fakturamottagare i det europeiska nätverket PEPPOL.

– Det är en god prognos inför den 1 november 2018 då myndigheterna ska vara anslutna till PEPPOL. Det är även ett bra resultat med tanke på lagförslaget om krav på e-faktura till följd av offentlig upphandling, som är planerat till den 1 april 2019, säger Clara Wadman.

Fokus på information och stöd under 2018

Under 2018 prioriterar ESV arbetet med att ge information och stöd inom e-handelsområdet. Bland annat för den nya lagen om krav på e-faktura till offentlig sektor och om det europeiska e-handelsnätverket PEPPOL. Arbetet riktar sig till både den offentliga och privata sektorn. Som PEPPOL-myndighet kommer ESV arbeta för att säkerställa att samtliga myndigheter är anslutna till PEPPOL den 1 november 2018.

Den 1 september 2018 lämnar ESV över verksamheten inom e-handelsområdet till den nybildade Myndigheten för digital förvaltning. ESV samarbetar med utredaren som bildar myndigheten för att göra övergången så smidig som möjligt.

Dela

Senast uppdaterad: