Lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter och allmänna råd

2018-09-13 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag på ändrade föreskrifter och allmänna råd. Senast den 4 oktober måste vi ha fått svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter och yttranden på förslagen.

I remissen finns ESV:s förslag för att ändra föreskrifter och allmänna råd

  • om avgiftssamråd var tredje år
  • till förordningen om intern styrning och kontroll
  • om redovisning av intern styrning och kontroll
  • om resultatredovisning
  • om redovisning av inomstatliga valutakonton
  • om redovisning av äldre beställningsbemyndiganden i årsredovisningen
  • om affärsverkens redovisningsbestämmelser
  • om statliga inrapporteringskoder (S-koder).

Även de som inte finns med på remisslistan har möjlighet att lämna synpunkter och yttranden på förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd, samt på ESV:s konsekvensutredning. Skicka era svar senast den 4 oktober 2018 via e-post till mailto:registrator@esv.se och anna.kindberg@esv.se.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: