Lämna synpunkter på ESV:s enkät om internrevision och intern styrning och kontroll

2018-08-24 | Nyhet

Nu kan du lämna synpunkter på enkätfrågorna som utgör underlag till Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) årliga redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. Vi behöver era synpunkter senast den 24 september.

Årets förslag på frågor om myndigheternas interna styrning och kontroll är mer kvalitativt utformade än tidigare år. När det gäller frågorna om internrevision är skillnaderna inte så stora jämfört med föregående års enkät. ESV tar gärna emot synpunkter på frågorna för 2019. Synpunkterna skickar du till registrator@esv.se senast den 24 september 2018. Ange ärendenummer 2018‑00340.

Om ESV:s redovisning till regeringen

ESV lämnar årligen en redovisning till regeringen över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll. ESV hämtar in underlaget till rapporten genom en enkät till de 70 myndigheter som lyder under internrevisionsförordningen.

Frågorna gäller förhållandet under 2018 och handlar om hur myndigheterna följer bestämmelserna om internrevision och intern styrning och kontroll. Enkäten ska besvaras 14–28 januari 2019 via statens centrala informationssystem (Hermes), i modulen Internrevision.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: