Lämna synpunkter på årets metod och frågor till EA-värderingen

2018-09-24 | Nyhet

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag på metod och frågor till EA-värderingen för 2018. Senast den 11 oktober behöver vi få svar från de myndigheter som vill lämna synpunkter på förslagen.

I huvudsak är frågorna desamma som för 2017. De förändringar vi har gjort är markerade med streck till vänster om texten.

I koncernfrågorna har vi bland annat strukit delårsrapporten i frågan om inlämnade handlingar (K9), och lagt till svarsalternativet delvis. Vi föreslår också att lägga till svarsalternativet delvis i frågan om budgetprognoser till regeringen (K10).

I myndighetsfrågorna har vi bland annat förtydligat beskrivningen av vad som gäller för rapportering av anläggningstillgångar på olika S-koder (M6). Vi har även lagt till en fråga om redovisning av periodiseringar under året (M8).

Metoden är densamma som för 2017, men tidplanen är uppdaterad för 2018 års EA-värdering.

Alla myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter på ESV:s förslag. Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast torsdag den 11 oktober via e-post till registrator@esv.se och anna.kindberg@esv.se.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: