Kommande krav för e-handel i staten

2018-06-15 | Nyhet

Under det kommande året väntar tre regeländringar som påverkar statliga myndigheters e-handel. De nya kraven gäller obligatorisk anslutning till PEPPOL-nätverket och hur myndigheterna hanterar inkommande och utgående e-fakturor.

Den 1 november 2018 måste alla statliga myndigheter vara anslutna till PEPPOL:s infrastruktur för att skicka och ta emot meddelanden. Det gäller enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) föreskrifter till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Ny lag om elektroniska fakturor

Den 1 april 2019 måste alla statliga myndigheter kunna ta emot e-fakturor enligt den nya europeiska standarden. Det gäller enligt den nya lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling, som riksdagen beslutade den 14 juni 2018. Lagen omfattar även den övriga offentliga sektorn.

Den 1 april 2019 måste alla statliga myndigheter även kunna skicka e-fakturor enligt standarden PEPPOL BIS Billing. Det gäller enligt ESV:s föreskrifter till förordningen om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte.

Nya föreskrifter

ESV kommer att ta fram förslag på nya föreskrifter med anledning av lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling. ESV lämnar sedan över förslaget till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som kan fastställa föreskrifterna under hösten 2018.

Nya ramavtal för e-handelstjänst

Ett sätt att leva upp till de kommande kraven är att avropa e-handelstjänst från Kammarkollegiets nya ramavtal som gäller för alla statliga myndigheter, samt 120 kommuner och landsting. Kammarkollegiet har slutfört de sista kontrollerna för att se att leverantörerna till exempel klarar kraven om anslutning till PEPPOL.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: