Klart för avrop från nya ramavtal för e-handelstjänst

2018-05-30 | Nyhet

Nu kan alla statliga myndigheter (samt 120 kommuner och landsting) avropa från de nya ramavtalen för e-handelstjänst. Kammarkollegiet har slutfört de sista kontrollerna för att se att leverantörerna till exempel klarar kraven om anslutning till PEPPOL. Att avropa snabbt är viktigt för att hinna leva upp till kraven i lagförslaget om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Dela

Kontakt

Senast uppdaterad: