Inga ramavtal för upphandlingsverktyg

2018-03-05 | Nyhet

Högsta Förvaltningsdomstolen har meddelat att Ekonomistyrningsverket (ESV) inte får något prövningstillstånd i Kammarrätten, för det överprövade tilldelningsbeslutet för upphandlingsverktyg. Det betyder att ESV inte kan teckna något ramavtal för upphandlingsverktyg.

ESV:s upphandling överprövades av ett företag som själva inte lämnat anbud i upphandlingen. Överprövningen gällde bland annat att ramavtalets giltighetstid översteg 4 år. Förvaltningsrätten gav i sin tidigare dom företaget rätt på denna grund. ESV har överklagat domen till både Kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen, utan att få prövningstillstånd.

– Konsekvensen av domstolens beslut blir att ESV inte kan fullfölja upphandlingen och teckna ramavtal för upphandlingsverktyg. Det är ett tråkigt besked eftersom det är efterfrågat av många i hela den offentliga sektorn, säger Peter Norén, enhetschef på ESV.

Övriga två områden i upphandling av e-inköp är dock färdiga:

Vid årsskiftet tog Kammarkollegiet över ansvaret från ESV för att upphandla ramavtal för administrativa system. Kammarkollegiet fattar beslut om nya upphandlingar inom området. På deras webbplats avropa.se finns information om såväl ramavtal som förstudier samt planerade och pågående upphandlingar.

Dela

Senast uppdaterad: